Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4184 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,374,621
Một số nội dung cơ bản về chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam

1.      Bối cảnh tăng trưởng xanh

Trong thời gian qua, các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một tình hình chung, đó là các thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội xảy ra liên tiếp tại nhiều quốc gia. Đồng thời, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, phát triển kinh tế-xã hội vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các dịch vụ cơ bản về giáo dục và y tế hiện còn bất cập, các loại tệ nạn xã hội chưa được ngăn chăn triệt để, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng phí và kém hiệu quả. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng, ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động... đang là những vấn đề bức xúc và thách thức lớn đối với các quốc gia.

Tại hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 và Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002 đã xác định: Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử.

Để xây dựng mô hình phát triển bền vững, các nước cần xây dựng những công cụ mới và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện có giải quyết hiệu quả các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt, đồng thời có thể biến những thách thức thành cơ hội để phát triển và là động lực quan trọng thúc đẩy cả thế giới đi theo hướng tăng trưởng xanh nhằm xanh hóa con đường phát triển kinh tế thông qua việc khuyến khích tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khi vẫn bảo đảm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.      Một số khái niệm về tăng trưởng xanh

·      Theo tổ chức Sáng kiến tăng trưởng xanh của Liên Hợp Quốc: Tăng trưởng xanh hay xây dựng nền kinh tế xanh là quá trình tái cơ cấu lại hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng để thu được kết quả tốt hơn từ các khoản đầu tư cho tài nguyên, nhân lực và tài chính, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, khai thác và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, tạo ra ít chất thải hơn và giảm sự mất công bằng trong xã hội.

·      Theo OECD: Tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo rằng các nguồn tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp các tài nguyên và dịch vụ môi trường thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện điều này, tăng trưởng xanh phải là nhân tố xúc tác trong việc đầu tư và đổi mới, là cơ sở cho sự tăng trưởng bền vững và tăng cường tạo ra các cơ hội kinh tế mới.

·      Định nghĩa tăng trưởng xanh của Việt Nam: Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

3.      Sự cần thiết của tăng trưởng xanh ở Việt Nam

·      Phát triển kinh tế chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, hiệu suất, hiệu quả và tính cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

·      Tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên với cường độ cao, hiệu quả thấp.

·      Tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nặng. Các ngành kinh tế thân thiện với môi trường chưa được phát triển.

·      Phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch nhập khẩu phục vụ cho sản xuất trong nước do công nghệ chậm được đổi mới với mức độ tiêu tốn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên cao.

·      Nỗ lực toàn cầu ứng phó với biển đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh Chiến lược tăng trưởng.

·      Bối cảnh quốc tế: suy thoái tài chính trên phạm vi toàn cầu.

4.      Quan điểm của Việt Nam về tăng trưởng xanh

·      Là một phần quan trọng của Định hướng Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

·      Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tái cơ cấu nền kinh tế, điều chỉnh mô hình tăng trưởng.

·      Giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới trong quá trình thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

·      Tạo việc làm và cải thiện cuộc sống.

·      Là định hướng để điều chỉnh các chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành, địa phương liên quan.

5.      Mục tiêu của Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng xanh

·      Khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, hạn chế tiến tới xóa bỏ những ngành sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

·      Ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu.

·      Nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp xanh và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

6.      Giải pháp thực hiện chiến lược xanh

·       Xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường vai trò quản lý của nhà nước.

·       Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân.

·       Nghiên cứu, ban hành và sử dụng các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật và xây dựng hệ thống thông tin tư liệu về tăng trưởng xanh.

·       Huy động nguồn lực và cơ chế tài chính để thực hiện chiếc lược, chủ động tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu.

·       Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

·       Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ.

·       Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược.

·       Thúc đẩy hợp tác quốc tế.

7.      Chiến lược tăng trưởng xanh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Bắc Ninh

Trong những năm tới, với mục tiêu năm 2015 xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh Bắc Ninh cần có một số mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh trong những năm tới như sau:

·        Về Nông nghiệp:

-       Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải thấp (Sử dụng hợp lý phân bón, tái chế, các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp...).

-       Thủy lợi (Sử dụng tiết kiệm nước).

-       Áp dụng mô hình kết hợp sản xuất với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

·        Về Công nghiệp:

-       Quy hoạch các ngành công nghiệp theo hướng tận dụng lợi thế cạnh tranh, sử dụng ít năng lượng, giảm phát thải.

-       Ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

-       Hình thành các chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải.

-       Thay thế các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thủ công tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm.

Ngoài ra, về công tác quy hoạch cũng cần phải chủ trương đẩy mạnh:

-       Quy hoạch các khu dân cư Đô thị và Nông thôn theo hướng thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán sinh hoạt.

-       Quy hoạch xử lý nước thải và rác thải.

-       Áp dụng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường vào việc xây dựng tại đô thị và nông thôn./.

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   3EB4D  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn